AVG Privacy beleid

Privacy Statement

Wij vinden jouw privacy belangrijk en hebben daarom een aantal afspraken gemaakt om deze te beschermen.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen.

De Basisacademie is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door de Basisacademie B.V. bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van de Basisacademie, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen.

De Basisacademie heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. De Basisacademie is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal de Basisacademie altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. De Basisacademie is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het Privacy Convenant 3.0 privacyreglement van de GEU.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van de Basisacademie wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. De Basisacademie hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Wil je een verwerkersovereenkomst afsluiten, gebruik dan de link hieronder.
Download Verwerkersovereenkomst Basisacademie
Verwerkersovereenkomst 3.0 Basisacademie BV

Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters kun je lezen voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
Download Privacy Bijsluiters digitale leermiddelen Basisacademie
C Bijlage 1 Privacy Convenant 3.0 Basisacademie
D Bijlage 2 Privacy Convenant 3.0 Basisacademie

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Jouw persoonsgegevens verwijderen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens, emailadres en het vak/de vakken die je geeft. Je gegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van de Basisacademie. Indien je geen commerciële informatie en/of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je ons dat laten weten via info@basisacademie.nl met als onderwerp AVG. Of bellen naar 058 2501656.

Versie

Dit document is op 28 mei 2018 voor het laatst bijgewerkt.

 

 

 

 

 

Basisacademie is de trotse producent van